“VvE’s belangrijk als woonwijken fossielvrij moeten worden” – Blog van Leen van Dijke

Het nieuwe regeerakkoord belooft een klimaatwet. In die wet worden juridisch afdwingbare maatregelen voorzien. Dat zijn concrete en toetsbare maatregelen. Die maatregelen zullen zeker ook de verduurzaming van de gebouwde omgeving betreffen. En dan geldt: besparen, besparen en nog eens besparen. Want eerst na forse besparingsmaatregelen kan de gasaansluiting (fossielvrij) verantwoord verdwijnen.

Dat is voor corporaties best nog een hele opgave, voor particuliere woningeigenaren nog een hele toer; maar voor VvE’s een tour de force. Naast het feit dat er voor veel VvE’s nog geen bruikbare – kant en klare – concepten zijn die een woongebouw tot Nul op de Meter (NOM) kunnen brengen voor het gros van hun gebouwen, doet zich bij VvE’s nog een andere belangrijke moeilijkheid gelden: de financiering.

Tijdens het door de gemeente Assen belegde congres over verduurzaming van woningen binnen VvE’s bleek dat alle aanwezige bestuurders van VvE’s veel ervaring hadden met een vruchteloze zoektocht naar financiering van de door bewoners gewilde verduurzaming van hun woningen. Er waren in deze gevallen al concrete plannen, goede afspraken met bouwers, draagvlak bij bewoners, maar geen, echt geen enkele, VvE had kans gezien om de financiering te regelen. Dit is extra bijzonder omdat de betalingsrisico’s bij VvE’s bij aflossing via de servicekosten heel erg laag zijn.

Dat moet tegen het licht van de opgave waar we in Nederland voor staan tot een verhoogde staat van paraatheid leiden. Als geen enkele VVE verduurzaming van de woningen kan financieren is dat een grote hick up bij het aardgasvrij maken van wijken. Daar moet dus een oplossing voor komen.

In Assen ontwikkelden ze – met veel steun vanuit de gemeente en provincie – het zo genoemd Asser Servicekosten Model. Gemeente en Provincie staan garant en Triodos Bank financiert. De eerste VvE in Assen gaat hiermee aan de slag. Stroomversnelling volgt de toepassing van dit model op de voet en zal nagaan of deze werkwijze opschaalbaar is. Leereffecten zullen worden gedeeld en samen met de gemeente Assen zullen we verbetermogelijkheden bij volgende projecten uitproberen en opschaling ondersteunen.

De Tweede Kamer heeft – mede door initiatieven van Stroomversnelling – veelvuldig de wens geuit om objectgebonden financiering mogelijk te maken. Hierbij is er een particuliere investeerder die de kosten voor het naar Nul op de Meter of naar NOM ready renoveren van de woning financiert en als dienst aanbiedt aan de leden van de VVE. Ik vind dat we heel snel en op grote schaal deze mogelijkheid en initiatieven zoals het Asser Servicekosten Model kans moeten geven zich te ontwikkelen tot volwaardige, voor VvE’s overal in het land beschikbare, financieringsproducten. Pas dan is op grote schaal meedoen door VvE’s aan de verduurzamingsopgave mogelijk. Gelukkig wil de nieuwe regering snel diverse vormen van objectgebonden financiering uitproberen en nagaan op welke wijze deze vorm van financiering particulieren kunnen helpen bij het verduurzamen van hun woning.

Daarom is het goed dat Assen aan de slag is gegaan met het beproeven van haar Servicekosten Model zodat ervaringen kunnen worden opgedaan en belemmeringen kunnen worden overwonnen. Elders moeten we nu ook snel aan de slag met allerlei voorbeelden van objectgebonden financiering voor VvE’s en individuele eigenaar-bewoners. Ervaringen moeten worden gedeeld, van fouten worden geleerd; zo kan opschaling en brede toepassing binnen bereik komen. Zo concreet kunnen afspraken in een klimaatwet zijn.

Leen van Dijke – Voorzitter Stroomversnelling