Vraag en antwoord

Hieronder vindt u een antwoord op de meest gestelde vragen. Staat uw vraag er niet bij, neem dan contact met ons op.

Algemeen

Wat is het VvE Energieloket Gelderland?

Het VvE Energieloket Gelderland is in het leven geroepen met ondersteuning van de Provincie Gelderland om Gelderse VvE’s met ambities om te verduurzamen te ondersteunen. Graag gaan we met u de verkenning aan hoe u uw gebouw kan verbeteren op het gebied van comfort, energiezuinigheid, veiligheid en uitstraling.

Hoe verhoudt het VvE Energieloket zich tot de regionale en lokale energieloketten?

Binnen Gelderland bestaan zowel regionale als lokale energieloketten. Deze richten zich beide voornamelijk op verduurzaming van particuliere woningen. Het VvE Energieloket Gelderland is een platform waar alle (leden van) Gelderse VvE’s terecht kunnen met vragen omtrent de verduurzaming van hun VvE.

Kan het VvE Energieloket een presentatie geven bij een ledenvergadering?

In Gelderland zijn ongeveer 9.300 VvE’s. Gezien dit grote aantal geeft het VvE Energieloket geen presentaties bij ledenvergaderingen van individuele VvE’s. Om toch in contact te komen met VvE’s en deze te ondersteunen, worden zogeheten “Roadshows” gehouden. Dit zijn informatieavonden waarbij het VvE Energieloket zich samen met de betrokken gemeente(n) en het regionale of lokale energieloket presenteert. Ieder kwartaal is het VvE Energieloket in een andere regio te vinden waar samen met deze partijen (een) avond(en) worden afgestemd. De planning is als volgt.

 • Q3 2018 – Regio Apeldoorn
 • Q4 2018 – Regio Nijmegen
 • Q1 2019 – Regio Noord-Veluwe
 • Q2 2019 – Regio Rivierenland
 • Q3 2019 – Regio Achterhoek
 • Q4 2019 – Regio Liemers

Duurzaam onderhoud

Wat is een MDOP?

Een MDOP (Meerjaren Duurzaam Onderhoudsplan) is een plan waarin het onderhoud van het gebouw voor 15 jaar is opgenomen. Het plan bevat een nulmeting waarin de huidige onderhoudsstaat is opgenomen. Vervolgens geeft het in de tijd aan welke (herstel)werkzaamheden nodig zijn om het gebouw in een goede staat te houden. Daarnaast is in het plan opgenomen welke verbeteringen van het gebouw mogelijk zijn, waardoor het gebouw energiezuiniger, gezonder en comfortabeler wordt. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) biedt bovendien subsidie voor VvE’s die een MDOP willen laten opstellen*.

 

* Subsidie wordt alleen verstrekt als er ook een energieadvies is verstrekt.
Waar moet ik op letten bij het opstellen van een MDOP?

Het is belangrijk om het doel waar het MDOP naar toe werkt helder te formuleren. Moet het gebouw op termijn energieneutraal worden? Nul op de Meter? Energieleverend? (Aard)gasloos? Dit is vaak ook het gesprek dat voorafgaand (bijvoorbeeld tijdens de ledenvergadering) met de leden gevoerd dient te worden en als input dient voor het op te stellen MDOP. Verder is het goed om de adviseur mee te geven of de gemeente plannen heeft voor (uitbreiding van) een warmtenet.

Bij een MDOP zijn de verduurzamingsmaatregelen bij voorkeur al in de onderhoudsplanning opgenomen. In de praktijk gebeurt het vaak dat de verduurzamingsmogelijkheden als aparte paragraaf worden benoemd en beschreven, maar niet in de onderhoudsplanning en -begroting zitten. Het zijn vaak ook zaken waar je als VvE nog iets van moet vinden. Bij voorkeur bouwt de adviseur deze tussenstap in, zodat er een integraal verduurzamingsplan voor het gebouw komt.

Hoe vind ik een geschikte adviseur voor een MDOP?

Het is raadzaam om voor het opstellen van een MDOP (Meerjaren Duurzaam Onderhoudsplan) een adviseur in te schakelen. Wellicht heeft u een adviseur waar u vaak mee samenwerkt, of kent u een adviseur die een andere VvE goed heeft geholpen. U kunt het VvE Energieloket ook altijd vragen om u te helpen met het vinden van een geschikte adviseur.

Wat is een energieadvies?

Een energieadvies is een adviesrapport dat de vereniging inzicht geeft in bouwkundige en installatietechnische verbetermaatregelen. Een bedrijf dat gecertificeerd is volgens de Beoordelingsrichtlijn (BRL) 9500, deel 02 EPA-maatwerkrapport – bestaande woningen, moet het opstellen. Een overzicht van gecertificeerde bedrijven vindt u hier.

Financiering

Kunnen we als VvE geld lenen om te verduurzamen?

Er zijn drie financieringsmogelijkheden voor VvE’s.

 • Duurzaamheidslening
  Gemeenten en provincies stimuleren het nemen van duurzame maatregelen en bieden daarom de Duurzaamheidslening aan. Dit is een lening waarmee u tegen gunstige voorwaarden energiebesparende maatregelen in en aan uw woning financiert. Niet iedere gemeente of provincie heeft een Duurzaamheidslening. Op de website van SVn kunt u zien welke leningen uw gemeente of provincie aanbiedt. In de voorwaarden kunt u vervolgens zien of deze lening van toepassing is op VvE’s.
 • VvE Energiebespaarlening
  Met de Energiebespaarlening kunt u energiebesparende maatregelen in of aan het appartementencomplex direct laten uitvoeren, zonder uw reserveringen aan te spreken. De VvE dient uit ten minste 10 wooneenheden te bestaan. De lening heeft een looptijd van 10 of 15 jaar naar keuze en kan onbeperkt geheel of gedeeltelijk vervroegd boetevrij worden afgelost (met een minimum van € 250,-). Wilt u een lening aanvragen voor zonnepanelen? Dat kan, maar alleen i.c.m. een andere maatregel. U kunt maximaal 75% van de VvE Energiebespaarlening gebruiken voor het financieren van zonnepanelen. Meer informatie kunt u vinden op de website van de VvE Energiebespaarlening.
 • Duurzame Monumenten-Lening
  De Duurzame Monumenten-Lening is een laagrentende lening die wordt verstrekt aan VvE’s voor het uitvoeren van energiebesparende maatregelen in of aan een rijksmonumentaal appartement. De hoogte van de lening is afhankelijk van de investeringen in energiebesparende maatregelen. De aanvrager betreft een VvE van een rijksmonumentaal woon- en/of appartementencomplex. Meer informatie en alle voorwaarden zijn te vinden op de website van de Duurzame Monumenten-Lening.

Nul op de Meter

Wat is Nul op de Meter (NOM)?

Bij een nul-op-de-meterwoning wordt het netto energiegebruik tot nul gereduceerd door slim gebruik te maken van energiebesparende en energieopwekkende voorzieningen. Bij een VvE betekent dit dat de gehele VvE evenveel, of meer, energie opwekt dan nodig is voor het gebouw (bv. collectieve lift) en de individuele huishoudens. Dit is mogelijk door het upgraden van de woning, o.a. door betere isolatie, slimme installaties en eigen energie opwek.

Wat is NOM Ready?

Voor veel VvE’s is het een grote stap om direct over te gaan tot Nul op de Meter (NOM). Een tussenstap in het proces van verduurzaming is het zogeheten NOM Ready. Dit betekent dat het energieverbruik binnen de VvE zoveel mogelijk gereduceerd wordt, om op termijn alsnog volledig richting NOM te gaan. Hierbij worden zogeheten ‘no-regret’ maatregelen genomen: maatregelen die toekomstige ingrepen niet in de weg staan.

Is het voor onze VvE haalbaar om naar NOM te gaan?

U heeft de ambitie om uw VvE te verbeteren, maar waar moet u beginnen? Welke maatregelen zijn er en wat kost dat? Iedere VvE is anders en ieder appartementencomplex heeft unieke karakteristieken. Daarnaast is er een breed scala aan verduurzamingsmogelijkheden beschikbaar. Doorgaans is het lastig voor een VvE om deze vragen te beantwoorden.

Een eerste stap is om een zogeheten VvE-scan uit te laten voeren. Tijdens een VvE-scan wordt het complex niet alleen technisch doorgelicht, maar wordt ook de financiële situatie van de VvE bekeken. Uit de verkenning wordt duidelijk of de VvE kansrijk is om (in stappen) naar Nul op de Meter te gaan. Hier vindt u meer informatie over de VvE-scan.

De VvE heeft de NOM-scan uitgevoerd: wat nu?

Uit de scan blijkt of het haalbaar is voor uw VvE om naar Nul op de Meter te gaan, ineens of in stappen. De volgende stap is de daadwerkelijke renovatie naar Nul op de Meter(-ready). Aangezien hier veel bij komt kijken, subsidieert de provincie Gelderland procesbegeleiding voor VvE’s.

De subsidie wordt verstrekt voor de inhuur van een of meerdere deskundigen voor het voorbereiden van een Nul op de Meter-renovatie (NOM) of voor een directe verbetering van de woningen zodat deze mogelijk wordt (NOM-ready situatie). Het gaat daarbij om het opstellen van een uitvraag voor het renoveren of verbeteren van het gebouw, het beoordelen van offertes van bouw- en installatiebedrijven, het begeleiden van uw VvE bij de besluitvorming en het begeleiden van de financiering. De subsidie bedraagt ten hoogste 90% van de subsidiabele kosten met een maximum van € 35.000.

Meer informatie over de procesondersteuning vindt u hier.

Roadshows

Wanneer is het VvE Energieloket in mijn regio te vinden?

Het VvE Energieloket Gelderland reist de regio door met zogeheten “Roadshows”. Tijdens deze informatieavonden wordt een presentatie gehouden over o.a. verduurzamingsmogelijkheden, Nul op de Meter en beschikbare subsidies. Ieder kwartaal wordt een andere Gelderse regio aangedaan. De planning is als volgt.

 • Q3 2018 – Regio Apeldoorn
 • Q4 2018 – Regio Nijmegen
 • Q1 2019 – Regio Noord-Veluwe
 • Q2 2019 – Regio Rivierenland
 • Q3 2019 – Regio Achterhoek
 • Q4 2019 – Regio Liemers

Uiteraard kunt u altijd contact met ons opnemen, ongeacht of we in uw regio zijn.

Zonnepanelen

Welke subsidies gelden er voor zonnepanelen?

Voor zonnepanelen zijn (vaak) geen subsidies meer te verkrijgen. Soms is er regionaal of lokaal hiervoor wel een mogelijkheid. Dit is te controleren via de Energiesubsidiewijzer. Bij VvE’s die meer dan 50 appartementen hebben is het mogelijk om gebruik te maken van de subsidie Lokale Hernieuwbare Energieprojecten van de provincie Gelderland. Deze subsidie is aan te vragen tot en met 31 december 2018. Voor deze subsidie is een bepaald bedrag beschikbaar gesteld. U kunt subsidie aanvragen totdat dit bedrag besteed is.

Op welke manieren kan de zonnestroom verdeeld worden?

Er zijn voor VvE’s vier verschillende manieren om zonnepanelen op het gebouw (doorgaans op het dak) te laten installeren:

 • Alleen voor de gezamenlijke voorzieningen
  De zonnepanelen worden rechtstreeks aangesloten op de meterkast van het gebouw en gebruikt voor gemeenschappelijke zaken (bv. verlichting en lift). De individuele elektriciteitsrekening verandert niet, maar de kosten voor gedeelde zaken worden minder.
 • Per appartement een omvormer
  Het dak wordt gebruikt voor zonnepanelen van bewoners, waarbij de panelen rechtstreeks worden aangesloten op individuele meterkasten. Dit geeft een beperking voor bewoners die later (alsnog) zonnepanelen willen. Ieder individu saldeert via zijn of haar eigen elektriciteitsmeter.
 • Zonnestroomverdeler
  Er zijn enkele concepten op de markt die de collectief opgewekte stroom verdelen onder de individuen middels een systeem. Iedereen krijgt een aansluiting en online wordt geregeld wie hoeveel stroom afneemt. Dit geeft de mogelijkheid tot later instappen.
 • Postcoderoosregeling
  Hierbij wordt het dak verhuurd aan een energiecoöperatie die panelen plaatst. Er is geen directe stroomlevering aan de VvE, maar bewoners kunnen lid worden van de coöperatie. Als ze dit doen wordt een korting op de energiebelasting verrekend, beter bekend als de Regeling Verlaagd Tarief of Postcoderoos.