Volle zaal met VvE’s in Apeldoorn

De zaal bij STOOM op het Zwitsalterrein in Apeldoorn was woensdag 10 oktober jl. maar net groot genoeg voor alle geïnteresseerde appartementeigenaren uit Apeldoorn en omgeving. De avond over verduurzaming – georganiseerd door de gemeente Apeldoorn in samenwerking met het VvE Energieloket – werd door maar liefst 150 bewoners bezocht.

De informatieavond werd afgetrapt met een welkomstvideo van wethouder Mark Sandmann die de aanwezige VvE’s veel inspiratie en succes wenste met de verduurzaming van hun gebouw. Uit een korte interactieve quiz volgde dat de meerderheid van de VvE’s de ambitie heeft om de energielasten omlaag te krijgen en ook Nul op de Meter staat hoog op de wensenlijst.

Verduurzaming bij VvE’s

In het plenaire deel is ingegaan op de ondersteuning die de gemeente Apeldoorn biedt middels het overkoepelende label Energiek Wonen, bestaande uit onder andere energiecoaches en een digitaal loket. Daarnaast is op de avond kort stilgestaan bij de afspraken die op globaal, nationaal en regionaal niveau zijn gemaakt op het gebied van verduurzaming, maar vooral wat dit betekent voor de VvE. Verduurzaming is niet alleen goed voor de portemonnee door daling van de energiekosten of stijging van de woningwaarde, maar het levert ook een aanzienlijke comfortverbetering door een gezonder binnenklimaat en een veiligere woning. Vervolgens is het VvE Energieloket dieper ingegaan op randvoorwaarden voor verduurzaming – zoals draagvlak en financiering – en de concrete mogelijkheden als isolatie en zonnepanelen.

Na het algemene deel verdeelden de aanwezigen zich over twee deelsessies over Nul op de Meter en Zonnepanelen. Waar Nul op de Meter een complete renovatie inhoudt van het gebouw, wordt met zonnepanelen al een grote stap gezet in het voorzien van de VvE met zelfopgewekte energie.

VvE Energieloket Gelderland

Het VvE Energieloket Gelderland, voortkomend uit het Gelders Energieakkoord van de Provincie Gelderland, ondersteunt de ruim 9.300 Gelderse VvE’s actief bij hun zoektocht naar verduurzaming. Door middel van zogeheten Roadshows trekt het energieloket de provincie door om in aanraking te komen met zoveel mogelijk VvE’s. Ieder kwartaal is het loket in een andere regio te vinden, waar het in samenwerking met het regionale energieloket en de omliggende gemeenten informatieavonden organiseert.

Contact

Het VvE Energieloket is er voor alle VvE’s in de provincie Gelderland. Is er een eerste idee over energie opwekken of isolatie? Of zijn er grootse plannen voor een totale energieneutrale renovatie? Het VvE Energieloket voorziet u graag van informatie en biedt ondersteuning om het idee naar een volgende stap te brengen. Het loket is te bereiken via info@vve-energieloket.nl of telefoonnummer 085 – 060 89 39 (maandag t/m vrijdag van 09:00 – 17:00).