Subsidie project duurzame energie

Heeft u in uw buurt een project voor groene (hernieuwbare) energie? Dan kunt u subsidie aanvragen. Subsidie kan worden aangevraagd door lokale duurzame energiebedrijven en Verenigingen van Eigenaars (VvE).

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor de subsidie dient de VvE te voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • De VvE dient uit ten minste 50 natuurlijke personen wonend op 50 verschillende adressen te bestaan;
  • De financiële deelname van de VvE bedraagt ten minste 25% van de kosten;
  • Het lokale hernieuwbare energieproject heeft een terugverdientijd van minimaal vijf jaar;
  • Het lokale hernieuwbare energieproject vormt onderdeel van (is aard en nagelvast verbonden met) het gebouw of groep van gebouwen van de VvE.

Aanvragen

Binnen het Subsidieportaal vindt u het juiste aanvraagformulier onder de titel “paragraaf 3.3 Lokale hernieuwbare energieprojecten”. U kunt deze subsidie aanvragen tot en met 31 december 2018. Voor de subsidie is een bepaald bedrag beschikbaar gesteld. U kunt subsidie aanvragen totdat dit bedrag besteed is.

Het VvE Energieloket Gelderland begeleidt uw VvE graag bij de indiening van de aanvraag.