Subsidie en belastingvoordelen

Voor VvE’s die willen verduurzamen zijn verschillende subsidiemogelijkheden.


Energie opwekken

Lokale hernieuwbare energieprojecten
Zonneboilers en warmtepompen (ISDE)


Energie besparen

Uitvoering van ten minste twee energiebesparende maatregelen


Advies en procesondersteuning

Procesondersteuning Energiebesparing Vereniging van Eigenaren
Meerjaren (duurzaam) onderhoudsplan (MDOP)
Energieadvies en procesbegeleiding

Daarnaast gelden de volgende belastingvoordelen wanneer u uw appartement verduurzaamt:

Postcoderoosregeling zonnepanelen