Financiering

Wanneer u een VvE-scan heeft uitgevoerd, volgt daar doorgaans een totaalplan uit voor de verduurzaming van uw VvE. Met dit totaalplan heeft u onderbouwde informatie welk investeringsbedrag nodig is voor de aanpak van het hele gebouw. Wellicht heeft uw VvE voldoende reserves om deze aanpak uit te voeren. Met toestemming van de ALV kunnen dan de verduurzamingsmaatregelen worden doorgevoerd.

Doorgaans is het eigen vermogen niet voldoende voor dergelijke investeringsbedragen. Financiering aanvragen voor een dergelijke aanpak is echter nog niet eenvoudig. Het VvE Energieloket Gelderland ondersteunt u daarom graag bij het opstellen van een financieringsaanvraag en bij het benaderen van financiers. Neemt u gerust contact met ons op!

Verder wijzen we u graag op de volgende financieringsmogelijkheden:

Duurzaamheidslening
VvE Energiebespaarlening
Duurzame Monumentenlening