Financiering

Na het opstellen van een energieadvies of Duurzaam Meerjarenonderhoudsplan weet de VvE welk investeringsbedrag nodig is voor de gewenste aanpak van het gebouw. Wellicht heeft uw VvE voldoende reserves om deze aanpak uit te voeren. Met toestemming van de ALV kunnen dan de verduurzamingsmaatregelen worden doorgevoerd.

Doorgaans is het eigen vermogen niet voldoende voor dergelijke investeringsbedragen.  We wijzen u graag op de volgende financieringsmogelijkheden:

Duurzaamheidslening
VvE Energiebespaarlening