Zonnepanelen met per appartement een omvormer

Wanneer VvE-gebouwen de opgewekte zonnestroom willen verdelen onder de individuele leden kan het beste gebruik worden gemaakt van een zonnestroomverdeler¬†of de postcoderoosregeling. In sommige gevallen is dit voor VvE’s te kostbaar, bijvoorbeeld als de VvE maar over een beperkt aantal woningen beschikt. In dit geval is het mogelijk om de opgewekte zonne-energie direct te verdelen naar de leden en deze per appartement door voor ieder appartement een omvormer aan te schaffen. De omvormer zet de gelijkstroom van de zonnepanelen om in de wisselstroom van het elektriciteitsnet. Om opbrengstverliezen te beperken kan de omvormer het beste dicht bij de panelen geplaatst worden.¬†De omvormer maakt een licht zoemend geluid, dat als storend kan worden ervaren.

Op de VvE-vergadering geven de VvE-leden toestemming aan de leden die zonnestroom willen gebruiken om het dak hiervoor te gebruiken. Het is aan te raden om onderling af te spreken welk deel van het dak (en hoeveel panelen) er per appartement gelegd worden. De zonnepanelen zijn in eigendom van de individuele leden, en dus niet van de VvE.

Een voorbeeld: een VvE met zes leden wil het dak vol leggen met zonnepanelen en alle individuele leden willen er gebruik van maken. Er zijn geen gezamenlijke voorzieningen die stroom verbruiken. Er is ruimte voor 36 panelen op het dak. Op de VvE vergadering stemmen de leden ermee in dat voor elk lid 6 panelen op het dak mogen worden gerealiseerd. Een installateur wordt gevraagd om de bekabeling en de omvormer per appartement te realiseren. De panelen en de omvormer komen in eigendom van de individuele leden en de kosten zijn ook voor de leden zelf (en niet voor de VvE).