Zonnepanelen in combinatie met een zonnestroomverdeler

Soms produceren zonnepanelen stroom op een moment dat de eigenaar geen stroom gebruikt. Die stroom wordt dan geleverd aan het elektriciteitsnet. De energieleverancier verrekent de levering vervolgens met jouw elektriciteitsrekening (dat heet salderen) en betaalt je daarvoor dezelfde prijs als je betaalt voor jouw stroom (gemiddeld 20 cent per kWh; prijspeil 2018).

Energiebedrijven zijn namelijk wettelijk verplicht om voor alle elektriciteit die een huishouden met zonnepanelen aanlevert het geldende stroomtarief te vergoeden (inclusief energiebelasting en btw) voor zover de opgewekte hoeveelheid stroom kleiner is dan het eigen verbruik. (Tot 1 januari 2014 gold hiervoor een maximum van 5000 kWh.) Deze saldering van duurzaam opgewekte elektriciteit geldt alleen voor kleinverbruikers (naast huishoudens bijvoorbeeld scholen, verenigingen van eigenaren en sportparken). In het geval van een Vereniging van Eigenaren wordt gekeken naar het totale gezamenlijke stroomgebruik en daarmee komen de individuele leden niet in aanmerking voor salderen. Tenzij een stroomverdeler wordt gebruikt. Daarmee wordt salderen voor individuele leden wel mogelijk. Deze verdeelt de geproduceerde stroom over de verschillende, individuele aansluitingen.

Zonnestroomverdelers bieden de mogelijkheid aan leden om zelf de keuze te maken in de hoeveelheid zonnestroom die ze willen ontvangen. Deelname is ook niet verplicht. Nadeel is dat er een beperkt aantal aanbieders van zonnestroomverdelers op de markt is en dat er kosten zijn gemoeid aan de aanschaf van een verdeelsysteem.

 

De informatie op deze pagina is afkomstig vanĀ Milieu Centraal.