Zonnepanelen alleen voor de gezamenlijke voorzieningen

Een appartementencomplex verbruikt energie die gebruikt wordt door alle leden van de VvE. Denk daarbij bijvoorbeeld aan de lift in het gebouw en de lampen in de gang. Zonnepanelen die stroom leveren voor de gehele VvE zorgen ervoor dat dergelijke voorzieningen energie ontvangen. De omvormer komt in dit geval terecht in een gezamenlijke meterkast. Het voordeel van deze optie is dat de servicekosten voor gemeenschappelijke stroom geleidelijk lager worden. Een ander voordeel is dat het relatief eenvoudig te realiseren is omdat de stroom niet wordt verdeeld (en omgevormd) naar de individuele leden. Dat is tegelijkertijd ook het nadeel. Hiermee bestaat voor leden van de VvE geen mogelijkheid om individueel gebruik te maken van de opgewekte zonnestroom.