Warmtenet

Is het gebouw niet geschikt om over te gaan op één van de duurzame verwarmingssystemen? Wellicht is het ook mogelijk om aangesloten te worden op een lokaal warmtenet. Informeer bij uw gemeente of er een warmtenet in de buurt van uw gebouw is (of komt) en of deze op een duurzame bron is aangesloten. Het VvE Energieloket Gelderland kan u helpen om in contact te komen met één van de Gelderse gemeenten.

Met een warmtenet in een wijk kun je huizen verwarmen. Daardoor hoeft er niet meer in ieder huis een cv-ketel op aardgas te hangen. De verwachtingen voor warmtenetten zijn hoog: in 2050 zou de helft van de wijken een warmtenet kunnen hebben.

 

Maatregel

Met warmtepompen alleen redden we het niet in Nederland. Het is waarschijnlijk onmogelijk om genoeg duurzame stroom op te wekken om alle huizen elektrisch te verwarmen met warmtepompen. Bovendien zijn niet alle woningen zo goed te isoleren (en ventileren) dat ze geschikt zijn voor een volledige warmtepomp. Daarom zijn er alternatieven nodig voor de omschakeling naar wonen zonder aardgas. Een warmtenet is één van de mogelijkheden.

Een warmtenet staat ook wel bekend als stadsverwarming of blokverwarming. Het is een soort cv-installatie in het groot. Je hebt ergens in de wijk een centrale ‘ketel’ (een warmtebron). Met buizen gaat het warme water naar de huizen. Via een speciaal ‘kastje’ (warmtewisselaar) kun je de warmte gebruiken voor verwarming en warm water. Het afgekoelde water gaat terug naar de ‘ketel’, die het weer opwarmt. In duurzame warmtenetten wordt aardwarmte of restwarmte gebruikt, bijvoorbeeld van een elektriciteitscentrale, fabriek of datacenter. Als de warmtebron duurzaam is, levert een warmtenet veel klimaatwinst op.

Warmtenetten zijn niet nieuw, maar worden in Nederland nog niet veel toegepast. Zo’n 5 procent van alle woningen in Nederland is aangesloten op een warmtenet. Een deel van die warmtenetten gebruikt bovendien nog aardgas.

Een warmtenet met een duurzame bron zorgt in de huidige omstandigheden naar schatting voor 50 tot 70 procent minder uitstoot van het broeikasgas CO2, vergeleken met iedereen een eigen cv-ketel op aardgas. Er zijn geen nauwkeurige cijfers beschikbaar.

Hoe duurzaam een warmtenet is, hangt af van:

  • de warmtebron, bijvoorbeeld restwarmte, biomassa of geothermie (aardwarmte);
  • de hulp-warmtebron die eventueel bijspringt op heel koude dagen;
  • hoe groen de stroom is voor alle elektrische pompen;
  • de temperatuur van het warme water (hoe lager, hoe minder energieverlies).

 

Kosten

In de Warmtewet is geregeld hoeveel je ten hoogste betaalt voor de aansluiting op het warmtenet en de warmte. In de huidige praktijk zijn warmtenetten in eigendom van één aanbieder. Je kunt dus niet je eigen energiebedrijf kiezen, zoals bij gas en stroom. Om de consument te beschermen tegen dit monopolie zijn er afspraken over tarieven.

 

Niet meer dan anders

De regel is dat de kosten van een warmtenet in totaal voor een bewoner niet meer mogen zijn dan de bewoner kwijt zou zijn met een eigen hr-ketel op gas. Er zijn in sommige wijken met warmtenetten discussies over of de kosten inderdaad niet hoger zijn. Bij de vergelijking tellen allerlei dingen mee: aan de ene kant de kosten van een hr-ketel, het onderhoud, de gasprijs, de energiebelasting en de vaste kosten voor een gasaansluiting, en aan de andere kant kosten van de warmtewisselaar, de netwerkkosten en de prijs van de warmte. Op Autoriteit Consument & Markt vind je de berekening voor 2018. Of kijk op de pagina Energieprijzen, onder Stadswarmte.

 

Hoe kom ik aan een aansluiting?

Je kunt pas voor een aansluiting op een warmtenet kiezen, als er een warmtenet in jouw straat is. Op dit moment hebben nog niet veel wijken een warmtenet. Vanwege het wonen zonder aardgas gaan de veranderingen best snel. In 2021 moeten gemeenten voor alle wijken een plan klaar hebben voor een warmtevoorziening zonder aardgas: volledig elektrisch met warmtepompen, een warmtenet, of iets anders (bijvoorbeeld groen gas). Jouw gemeente zal hierover vooraf met de bewoners communiceren. Het onderwerp warmtenetten gaat daarom op korte termijn voor veel mensen spelen. Het is natuurlijk ook mogelijk om als bewoners zelf het initiatief te nemen om samen met de gemeente aan een warmtenet te werken. Een Gelders voorbeeld hiervan is de Benedenbuurt in Wageningen.

Gelderse warmtenetten (gepland en gerealiseerd) die tot op heden bij ons bekend zijn:

De informatie op deze pagina is afkomstig van Milieu Centraal en Hierverwarmt.nl