VvE Energiebespaarlening

Wilt u als VvE aan de slag met de verduurzaming van uw appartementencomplex? Dat is mogelijk met de VvE Energiebespaarlening. Met de Energiebespaarlening kunt u energiebesparende maatregelen in of aan het appartementencomplex direct laten uitvoeren, zonder uw reserveringen aan te spreken.

De VvE dient uit ten minste 10 wooneenheden te bestaan. De lening heeft een looptijd van 10, 15 of 30 jaar naar keuze. Voor offertes vanaf 21 januari 2019 is een vergoedingsclausule van toepassing. Op deze leningen mag u maximaal 20% van de oorspronkelijke hoofdsom per jaar vergoedingsvrij aflossen. Wilt u een groter bedrag in één keer aflossen kan dat, echter betaalt u daar een vergoeding voor. Bij tussentijds aflossen moet u minimaal € 250,- aflossen.

Wilt u een lening aanvragen voor zonnepanelen? Dat kan, maar alleen i.c.m. een andere maatregel. U kunt maximaal 75% van de VvE Energiebespaarlening gebruiken voor het financieren van zonnepanelen. Meer informatie kunt u vinden op de website van de VvE Energiebespaarlening.