Subsidie MDOP

Een MDOP (Meerjaren Duurzaam Onderhoudsplan) is een plan waarin het onderhoud van het gebouw in een planning voor 15 jaar is opgenomen. Voor het opstellen van een MDOP is subsidie beschikbaar via de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Om voor subsidie in aanmerking te komen, moet er een energieadvies zijn opgemaakt. Daarnaast moet de VvE in het MDOP de uitvoering van twee of meer energiebesparende maatregelen opnemen. De termijn om deze maatregelen uit te voeren is 10 jaar.

Het subsidiebedrag voor het MDOP bedraagt 75% van de factuur (inclusief btw), maar niet meer dan het maximum subsidiebedrag.

 

Hoogte subsidie MJOP

Het subsidiebedrag zal 75% van de factuur zijn (inclusief btw), maar niet meer dan het maximum subsidiebedrag.

Aantal koopwoningen binnen vereniging Maximaal subsidiebedrag
1 of 2 woningen
€ 750
3 of 4 woningen
€ 1.500
meer dan 4 woningen
€ 1.500 + € 150 per extra woning met een maximum van € 5.400

 

De informatie op deze pagina is afkomstig van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).