Procesondersteuning Energiebesparing Vereniging van Eigenaren

De Provincie Gelderland verstrekt subsidie voor het inhuren van deskundigen voor het voorbereiden van een Nul op de Meter-renovatie van woningen (NOM) of voor een directe verbetering van de woningen zodat deze mogelijk wordt (NOM-ready situatie). Het gaat daarbij om het opstellen van een uitvraag voor het renoveren of verbeteren van een gebouw, het beoordelen van offertes van bouw- en installatiebedrijven, het begeleiden van uw VvE bij de besluitvorming en het begeleiden van de financiering.

De subsidie bedraagt ten hoogste 90% van de subsidiabele kosten met een maximum van € 35.000.

Voor deze subsidie gelden de volgende voorwaarden:

  • De VvE heeft ten minste 10 wooneenheden en is ingeschreven bij de KvK
  • Er is een scan of vergelijkbaar onderzoek uitgevoerd dat inzicht geeft in de haalbaarheid van NOM (ineens of in stappen), waarbij de organisatorische en juridische bevindingen op basis van de splitsingsakte worden meegenomen. Daarnaast geeft het inzicht in een beschrijving van de voor een NOM-renovatie benodigde bouwkundige en technische maatregelen, de energetische effecten door het uitvoeren van deze maatregelen, een indicatie van de kosten van deze maatregelen, het effect van deze maatregelen op de financiële positie van de aanvrager (inclusief liquiditeitspositie) en een beschrijving van het proces dat nodig is om deze maatregelen te treffen. Voor deze scan is ook subsidie mogelijk.
  • De externe deskundigen mogen geen lid zijn van de VvE of de beheerder zijn van de VvE
  • De externe deskundigen moeten zijn geselecteerd uit ten minste drie offertes
  • De externe deskundigen moeten aantoonbaar ervaring hebben op het terrein waarop wij worden ingeschakeld
  • De externe deskundigen spelen nu en in het vervolg van het proces geen rol als of in opdracht van aanbiedende of uitvoerende partijen

Wilt u de subsidie aanvragen? Neem dan contact met ons op. Wij begeleiden u graag bij de indiening van de aanvraag.

Let op: voor de subsidie is een bepaald bedrag beschikbaar gesteld. U kunt subsidie aanvragen totdat dit bedrag besteed is. Hierbij geldt op = op.