Hoe gaan we van het aardgas af?

Blog VvE Energieloket Gelderland

 

In 2050 is de Nederlandse gebouwde omgeving volledig aardgasvrij. Sommige gemeenten hebben zich zelfs tot doel gesteld om eerder ‘van het aardgas’ af te gaan. Daarvoor komen duurzamere vormen voor verwarmen en koken in de plaats. Deze transitie is ingezet vanwege de toenemende klimaatproblemen, de grondstoffenschaarste en het besluit om te stoppen met het winnen van aardgas in Groningen.

Aardgasvrij wonen biedt verschillende voordelen. Allereerst is het toekomstgericht en anticipeert u hiermee op de toekomstige stijging van aardgasbelasting en de daling van elektriciteitsbelasting. Daarnaast is het comfortverhogend wanneer in combinatie met isolatie. De nadelen zijn dat er op dit moment nog veel onduidelijk is over de meest geschikte aardgasvrije variant en dat kosten voor installaties relatief hoog zijn.

 

Duurzame alternatieven voor VvE’s

Uw gemeente maakt de komende jaren voor elke wijk een plan: hoe worden de woningen in deze wijk in de toekomst verwarmd? In 2021 zijn alle plannen klaar. Hier kan bijvoorbeeld uitkomen dat de woningen het best aangesloten kunnen worden op een warmtenet of voorzien worden van een elektrische warmtepomp. Allereerst is het van belang om bij de gemeente na te gaan hoe ver ze met deze plannen zijn. Verder geldt dat isoleren altijd een goed idee is, dus daar kunt u alvast mee beginnen.

Grofweg komen er drie alternatieven voor verwarmen op aardgas: warmtenetten, biogasnetten of all electric.

 

1. Warmtenetten

Een warmtenet staat ook wel bekend als stadsverwarming of blokverwarming. Met een warmtenet in een wijk kun je huizen verwarmen en hoeft er niet meer in ieder huis een cv-ketel op aardgas te hangen. In de wijk staat een centrale ‘ketel’ (warmtebron) en met buizen gaat het warmte water naar de huizen. Via een warmtewisselaar kan de warmte gebruikt worden voor verwarming en warm water. Een warmtenet met een duurzame bron zorgt naar schatting voor 50 tot 70 procent minder CO2-uitstoot vergeleken met een cv-ketel op aardgas.

 

2. Biogasnetten

Biogas wordt geproduceerd uit onder andere slib, afval van stortplaatsen, tuinafval, resten groenten en fruit en dierlijke restproducten zoals koeienmest. Vervolgens wordt het biogas gezuiverd en gedroogd en op dezelfde kwaliteit als aardgas gebracht. Na deze bewerking heet het groen gas en is het een duurzaam alternatief voor fossiel aardgas.

Groen gas kan worden ingevoed op het bestaande gasnet. Er hoeven dan geen aanpassingen te worden gedaan in de huizen. Er dienen wel aparte installaties in de huizen te komen. Of uw wijk geschikt is te maken voor biogas is afhankelijk van het beleid van de gemeente en beschikbaarheid van biomassa in de omgeving.

 

3. All electric

Hierbij wordt gebruik gemaakt van een warmtepomp. Een warmtepomp doet alles wat een cv-ketel ook doet – je huis verwarmen én warm water leveren – alleen dan duurzamer. De CO2-uitstoot voor verwarming daalt met 40 tot 50 procent. Het gebouw is alleen geschikt voor een warmtepomp als het goed tot zeer goed is geïsoleerd.

Dit komt doordat warmtepompen werken met een verwarmingstemperatuur van maximaal 45 tot 55 graden, waar een cv-ketel water van 60 tot 80 graden levert. Een slecht of matig geïsoleerd gebouw wordt met zo’n lage temperatuur niet warm genoeg. Bij een appartementencomplex kan het raadzaam zijn om over te gaan op een collectief warmtesysteem, waarbij meerdere woningen vanuit één centrale installatie van warmte worden voorzien.

 

Hoe zit het dan met waterstof?

Elektriciteit kan omgezet worden naar waterstof. Zo is het mogelijk om duurzame energie op te slaan en te gebruiken voor de industrie, mobiliteit en voor de verwarming van de gebouwde omgeving. Het nadeel hiervan is dat er tijdens de omzetting veel energieverlies plaatsvindt. Momenteel wordt op diverse plaatsen geëxperimenteerd met projecten waarin (duurzame) elektriciteit wordt opgeslagen in waterstof en vervolgens op het gasnet wordt ingevoed. Vooralsnog lijkt het er niet op dat dit binnen afzienbare tijd als geschikt alternatief kan worden gebruikt voor het verwarmen op aardgas.

 

En koken?

Koken op inductie heeft de toekomst. Het is veilig, makkelijk en schoon. Bovendien is het een geschikt alternatief voor koken op aardgas. Wanneer er in huizen zowel verwarmd als gekookt wordt zonder aardgas, kan de aardgasaansluiting komen te vervallen. De vaste kosten voor het aardgas vervallen hiermee.

 

Bovenstaande informatie is deels afkomstig van de website van Milieu Centraal.